AddVariableToProcess

Přidá proměnnou do procesu zadaného svým ID
declare procedure AddVariableToProcess dll "ActualDocument" (string, string, string, string, pointer)
AddVariableToProcess(docID, "JakDal", "String", "hotovo", actualdocument)
AddVariableToProcess(ProcessID, VariableName, VariableType, VariableValue, AD)

Parametry

ProcessID

Typ: string

ID procesu, do kterého je proměnná přidávána.

VariableName

Typ: string

Název proměnné.

VariableType

Typ: string

Typ proměnné, možnosti jsou: String, Integer, Boolean, Date, Currency, StringList, IntegerList, BooleanList, DateList, CurrencyList.

VariableValue

Typ: string

Hodnota do proměnné.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Podporuje typy proměnné: řetězec, celé číslo, logický typ, datum, desetinné číslo a listové položky. Hodnoty se zadávají jako řetězec, pro logický typ jde o true pro pravdu a false pro nepravdu. Hodnotu není prozatím možné vkládat u listových položek, tyto jsou vždy vloženy jako nenaplněné.

Ukázky volání

  • AddVariableToProcess(docID, "JakDal", "String", "hotovo", actualdocument)