AttachmentActivate

Aktivuje/deaktivuje přílohy procesu
declare procedure AttachmentActivate dll "ActualDocument" (string, string, string, boolean, pointer)
AttachmentActivate("actualdocument", "Attachment.txt", "#ByAttachmentName", false, actualdocument)
AttachmentActivate(DocKey, AttachKey, Params, KWActivity, AD)

Parametry

DocKey

Typ: string

Id procesu, který se má přerušit. Pokud je zadáno klíčové slovo actualdocument , manipuluje se s aktuálním procesem.

AttachKey

Typ: string

V závislosti na následujícím parametru obsahuje název nebo ID přílohy. V případě, že je aktivita nastavována pro všechny přílohy, ponechte parametr prázdný.

Params

Typ: string

Obsahuje řetězec (bez apostrofů):

  • '#AllAttachments' , pokud chceme aktivitu nastavit pro všechny přílohy v procesu
  • '#ByAttachmentKey' , pokud příloha je určena svým ID
  • '#ByAttachmentName' , pokud je příloha určena svým názvem. Pokud má více příloh stejný název, je aktivita nastavena pro první nalezenou. Pokud se má projevit změna pro všechny přílohy daného jména, lze kombinovat s parametrem '#AllAttachments'

KWActivity

Typ: boolean

Určuje, zda má být příloha aktivni nebo neaktivní.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat přílohu/přílohy v procesu.

Ukázky volání

  • AttachmentActivate("actualdocument", "Attachment.txt", "#ByAttachmentName", false, actualdocument)