ChangeEscalationInDocCont

Změní, nebo přečte max. dobu pro eskalaci u uzlu v libovolném procesu
declare function ChangeEscalationInDocCont dll "actualDocument" (string, string, string, string): boolean
ChangeEscalationInDocCont("kalkulace", "14.4.2016", "13:30", "set")
ChangeEscalationInDocCont(Node, MaxDate, MaxTime, Command)

Parametry

Node

Typ: string

MaxDate

Typ: string

MaxTime

Typ: string

Command

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: boolean

Popis

Tato funkce pracuje se zastaralým typem eskalace integrovaným v enTeam. Zvažte použití některé jiné funkce z kategorie Escalation, např. SetEscalation .

Proces musí být otevřen funkcí OpenDocCont . Pokud je parametr Command nastaven na set, pak funkce nastavuje novou maximální dobu kroku. Pokud je nastaven na get, pak je z kroku načteno jeho aktuální nastavení.

Ukázky volání

  • ChangeEscalationInDocCont("kalkulace", "14.4.2016", "13:30", "set")
  • ChangeEscalationInDocCont("kalkulace", date, time, "get")