OpenDocCont

Otevře obsah libovolného procesu zadaného pomocí ID
declare function OpenDocCont dll "ActualDocument" (string, pointer): boolean
Opened := OpenDocCont(DocKey, actualdocument)
OpenDocCont(DocKey, ActualDocument)

Parametry

DocKey

Typ: string

Id procesu.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací zda se povedlo proces otevřít.

Popis

Otevře obsah libovolného procesu zadaného pomocí ID. Pokud se místo ID dokumentu použije slovo actualdocument , pak se otevře obsah aktuálního procesu. S otevřeným obsahem dokumentu lze pracovat např. pomocí funkcí VarFromDocCont , nebo PropertyFromDocCont . Po dokončení práce je třeba zavřít otevřený dokument funkcí CloseDocCont .

Pokud je před voláním funkce OpenDocCont volána funkce MTBconnectSlow , je použito přihlášení zadané v této funkci.

Ukázky volání

  • Opened := OpenDocCont(DocKey, actualdocument)