ChangeScheduleInDocCont

Změní, nebo přečte délku zvolené eskalace u uzlu v libovolném procesu
declare function ChangeScheduleInDocCont dll "actualDocument" (string, string, string, string, string): boolean
ChangeScheduleInDocCont("kalkulace", "eskalace1", "4.4.2016", "2:30", "set")
ChangeScheduleInDocCont(Node, ScriptName, MaxDate, MaxTime, Command)

Parametry

Node

Typ: string

ScriptName

Typ: string

MaxDate

Typ: string

MaxTime

Typ: string

Command

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: boolean

Popis

Tato procedura pracuje se zastaralým typem eskalace integrovaným v enTeam. Zvažte použití některé jiné funkce z kategorie Escalation, např. SetEscalation .

Proces musí být otevřen funkcí OpenDocCont . Uzel je zadán svým názvem. Jméno eskalačního skriptu určuje, s kterou eskalací bude funkce pracovat. Parametr Command má volby set a get. Funkce nastavuje počet dní, hodin a minut, kdy se spustí eskalace před vypršením termínu.

Ukázky volání

  • ChangeScheduleInDocCont("kalkulace", "eskalace1", "4.4.2016", "2:30", "set")
  • ChangeScheduleInDocCont("kalkulace", "eskalace1", Date, Time, "get")