CleanRTListVariable

Odebrání všech hodnot listové proměnné
declare procedure CleanRTListVariable dll "ActualDocument" (string, pointer)
CleanRTListVariable("MyListVariable", actualdocument)
CleanRTListVariable(VarName, ActualDocument)

Parametry

VarName

Typ: string

Název listové workflow proměnné.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčovés slovo actualdocument .

Popis

Procedura vymaže všechny hodnoty z listové proměnné, jejíž název je určen prvním vstupním parametrem VarName .

Ukázky volání

  • CleanRTListVariable("MyListVariable", actualdocument)