CloseTextFile

Zavře textový soubor
declare function CloseTextFile dll "ActualDocument" (): boolean
bClose := CloseTextFile()
CloseTextFile()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl textový soubor úspěšně zavřen.

Popis

Funkce zavře textový soubor otevřený pomocí OpenTextFile .

Ukázky volání

  • bClose := CloseTextFile()

Viz také