OpenTextFile

Otevře textový soubor pro čtení
declare function OpenTextFile dll "ActualDocument" (string): boolean
bOpen := OpenTextFile("c:\seznam.txt")
OpenTextFile(FilePath)

Parametry

FilePath

Typ: string

Cesta k souboru.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Pokud se soubor nepodaří otevřít, pak funkce vrací false .

Popis

Funkce otevře textový soubor pro čtení.

Ukázky volání

  • bOpen := OpenTextFile("c:\seznam.txt")

Viz také