CreateMTBProcess

Založí proces
declare procedure CreateMTBProcess dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string)
CreateMTBProcess(" `/t:toto je nazev` /c:trida",klic,nazev,trida,text)
CreateMTBProcess(params, key, Pname, Pclass, Ptext)

Parametry

params

Typ: string

key

Typ: string

Pname

Typ: string

Pclass

Typ: string

Ptext

Typ: string

Popis

Tato funkce je zastaralá, použijte CreateMTBProcessEx

Procedura založí nový proces. Umí přidat přílohy, text, název, třídu, změnit uživatele, atd. Texty které obsahují mezery se musí vkládat mezi znaky` První znak v parametrech musí být mezera!!!. Pokud je klíč nastaven na řetězec "encrypt" tak bude vráceno zakryptovane ID procesu(Napriklad pro použití v OpenDocCont). př: CreateMTBProcess(" `/t:toto je nazev` /c:trida",klic,nazev,trida,text) Pokud je zadán název pomocí proměné nazev, pak se tento bere s větší prioritou, než který je v parametrech za parametrem /t. Obdobě třída i text. Declare procedure CreateMTBProcess dll "actualDocument"(string, string, string, string, string) CreateMTBProcess(" `/t:toto je nazev` /c:trida",klic,nazevP,tridaP,textP) Popis parametrů /t: název procesu /c: třída procesu /s pokud je tento parametr první pak nový proces zakládá uživatel scheduler, který musí být bez hesla. př: /s /x pokud je tento parametr první pak nový proces zakládá uživatel enTeam /p:jmeno,heslo kterým se dá nastavit, pod jakým uživatelem bude nový proces založen. (nelze kombinovat s /s nebo /x) /z: proces bude založen pod uživatelem zadaným svým loginID př: /z:strych Pokud proměnná G_SGlobal (zapsaná fcí WriteSGlobal) obsahuje řetězec '#CreatorByGuid#', nezadává se loginid, ale GUID uživatele /i: přidá k procesu uživatele se zadaným ID a to tak, že se připojí do MUsera a zjistí dodatečné informace k uživateli a zavolá: DocumentContent.AddUser(utPerson, atMTB, userNode,userName,userID,useradres); př: /i:654646565765465 /u: pokud následuje pouze jeden parametr, pak tento musí být název souboru, kde jsou uloženy informace o uživateli, kterého chceme k procesu přidat. Soubor je v takovém tvaru, že na postupně na řádcích je: uzivatelJmeno, uzivatelID, uzivatelMail, uzivatelNode. Pokud následují parametry dva, pak program připadé do procesu emailového účastníka a to pod jménem, které je jako první parametr a s adresou, která je jako parametr druhý. př1: /u:c:\uzivatelInfo.txt př2: /u:Novotný,novotny@seznam.cz /m: uživateli který proces zakládá bude dočasně přiřazena zadaná mailová adresa, případně i jméno (zkratka). Adresa a jméno jsou odděleny čárkou, viz příklad. Využívá se zejména u parametru /x protože uživatel enTeam nemá zadanou mailovou adresu. Př1: /m:info@leviom.cz Př2: `/m:info@leviom.cz,Leviom data s.r.o.` /l: proces bude vytvořen pod tímto uživatelem. Tento uživatel ovšem musí mít konto bez hesla. př: /l:kontrola1,6546465464654654 /w: spustí workflow se zadaným jménem př: /w:testovaciWorkflow /a: přidá k procesu přílohu př: /a:c:\priloha.txt /b: přidá do procesu textovou poznámku. Tato textová poznámka musí být uložena v textovém souboru. př: /b:c:\souborStextovouPoznamkou.txt /d: pokud je zadán tento parametr, tak bude nový proces ze systému po uložení vymazán. Smysl tento parametr tedy má, pokud je funkce použita pro generování mailu. /e: pokud je zadán tento parametr, tak bude text vložen jako HTML text. Např. pokud je procedura použita pro generování e-mailu, bude tento odeslán s HTML formátováním. Je možné do textu vložit i obrázek, např.: <img src='$localimage:C:\logo.jpg' alt="Logo"/> /f: odložená aktivace procesu. př: /f:30.6.2004,18:10 /k: přidá k dannému procesu novou proměnou a nastaví její hodnotu. př: /k:zakaznik,Leviom /h: nastaví proces jako oběžník /q: do procesu přidá všechny uživatele enTeam /o: přesune proces do zadané sdílené složky. Pokud neexistuje tak vytvoří. Př: /o:faktury\2004 /v: nastaví hodnootu proměnné, která patří k dannému workflow př: /v:smlouvaCislo,04S546 Pokud se proměná jmenuje docid a hodnota je actual, pak se tato proměná nastaví na ID právě vytvořené procesu. Pokud se proměná jmenuje mesic a hodnota je actual, pak se tato proměná nastaví na aktuální měsíc. Pokud se proměná jmenuje rok a hodnota je actual, pak se tato proměná nastaví na aktuální rok. /r:now Spustí první krok ve workflow. Používá se, když workflow zakládá uživatel scheduler. Je tedy nutné, aby první přepínač byl /s

Ukázky volání

  • CreateMTBProcess(" `/t:toto je nazev` /c:trida",klic,nazev,trida,text)

Viz také