CreateMTBProcessEx

Založení nového procesu (workflow, e-mail)
declare function CreateMTBProcessEx dll "ActualDocument" (string, pointer): string
sKey := CreateMTBProcessEx(Params, actualdocument)
CreateMTBProcessEx(Params, ActualDocument)

Parametry

Params

Typ: string

Parametry vytvářeného procesu. Jednotlivé parametry jsou odděleny mezerou. Pokud některý z textů parametru obsahuje mezeru, je nutné celý parametr uzavřít mezi znaky ` (zpětná uvozovka). Klíčová slova (níže) jsou nezávislá na velikosti písmen.

Parametr Popis
/Title: Název procesu
/Class: Třída procesu
/Text: Vložení prostého textu do procesu
/Text:&HTML& Vložení textu do procesu jako HTML text
/User: Přidání účastníka do procesu. Může být zadané ID uživatele (GUID) nebo uživatelské jméno (LoginId). Dále je možné přidat mailového účastníka jako ve formátu adresa,jméno . Pokud se zadá klíčové slovo &AllUsers& , budou přidání všichni účastníci z enTeam User (pouze z interního uzlu)
/Attach: Vložení přílohy z disku dle zadané cesty do procesu
/Creator: Uživatel, který zakládá proces. Pokud je použito klíčové slovo &Teambridge& , bude proces založen uživatelem enTeam . Je-li zadáno klíčové slovo &Scheduler& , proces bude založen uživatelem Scheduler . Pro ostatní uživatele z enTeam User se zadává ve tvaru PřihlašovacíJméno,Heslo (případně pouze přihlašovací jméno, pokud nemá uživatel nastavené heslo)
/CreatorAsDeputy: Založení v zastupování. Může být zadáno ID uživatele (GUID) nebo uživatelské jméno
/CreatorMail: Aktuálnímu uživateli je dočasně přiřazena e-mailová adresa. Zadává se ve tvaru adresa,jméno nebo pouze adresa , pokud jméno má být převzato z enTeam User
/Wkf: Nastartuje workflow zadaného jména
/Var: Nastavení hodnoty existující proměnné nebo vložení nové s hodnotou. Zadává se ve tvaru JménoProměnné,Hodnota
/Folder: Složka, ve které bude proces vytvořen. Pokud neexistuje, bude vytvořena. Pokud se má vytvořit ve sdílené složce, bude cesta začínat PublicFolders . Oddělovač složek je \
/Sett: Obecná nastavení.
Klíčové slovo Popis
&Broadcast& Proces bude označen jako oběžník
&RunFirstStep& Spustí první krok ve WKF
&DeleteCase& Smaže proces po vytvoření - využívá se pro odeslání e-mailu, pokud tento nemá být archivován
&MarkAsUnread& Označí proces jako nepřečtený, tj. autor jej bude mít ve složce Nové procesy

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument , pokud má být využita aktuální relace enTeam. Je-li zadáno nil , vytváří si funkce novou relaci s enTeam (pomalejší). Pokud není v tomto případě parametrem /Creator: specifikován uživatel, je proces automaticky založen uživatelem enTeam .

Návratová hodnota

Typ: string

ID vytvořeného procesu. Pokud je vrácen prázdný řetezec, nebyl proces vytvořen. Seznam chyb vzniklých při vytváření procesu lze získat funkcí GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce založí nový proces. Výstupem je ID vytvořeného procesu.

Ukázky volání

  • Použije aktuální relaci enTeam
    sKey := CreateMTBProcessEx(Params, actualdocument)
  • Vytvoří novou relaci enTeam - pomalejší
    sKey := CreateMTBProcessEx(Params, nil)

Příklady použití