CreateMtbMail

Vytváření e-mailové zprávy
declare procedure CreateMtbMail dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, string, string, string)
CreateMtbMail("cek@seznam.cz", "", "", "Předmět zprávy", "Dobrý den, ...", "c:\Folder\File.txt", "actualdocument", "", actualdocument)
CreateMtbMail(Recipients, CcRec, BccRec, Subject, Body, Attachs, DocKey, Params, ActualDocument)

Parametry

Recipients

Typ: string

Seznam e-mailových adres a jmen příjemců. Jednotliví příjemci jsou odděleni znakem ; . Je možné zadávat buďto pouze adresy (např.: "cek@seznam.cz;cek@leviom.cz;cek@volny.cz") nebo adresy a jména. Jméno je od adresy odděleno znakem "#" a vždy je 2. v pořadí (např.: "cek@seznam.cz#Lukáš Cek (osob.);cek@leviom.cz#Lukáš Cek (prac.)").

CcRec

Typ: string

Seznam e-mailových adres a jmen příjemců pro kopii zprávy. Zadání adres se řídí stejnými pravidly jako u parametru Recipients .

BccRec

Typ: string

Seznam e-mailových adres a jmen příjemců pro skrytou kopii zprávy. Zadání adres se řídí stejnými pravidly jako u parametru Recipients .

Subject

Typ: string

Předmět zprávy.

Body

Typ: string

Tělo (text) zprávy.

Attachs

Typ: string

Seznam cest souborů, které se do e-mailů připojí jako příloha. Jednotlivé cesty souborů jsou odděleny znakem ";".

DocKey

Typ: string

ID procesu, do kterého bude e-mailová zpráva přiřazena. Je-li zadána prázdná hodnota, vytvoří se nový proces. Je-li zadáno ID existujícího procesu, může dojít ke změně názvu procesu dle předmětu e-mailové zprávy, což se řídí stejnými pravidly jako při "ručním" vytvoření zprávy v uživatelském rozhraní. Je-li zadáno klíčové slovo actualdocument bude použit aktuální dokument předaný vstupní proměnnou ActualDocument .

Params

Typ: string

Pokud parametr obsahuje hodnotu #HTMLFormat# , pak je e-mail posílán ve formátu HTML a parametr body obsahuje text včetně HTML formátování. Pokud obsahuje #UserTeambridge:/e-mail, jmeno/# , např. #UserTeambridge:novak@seznam.cz# nebo #UserTeambridge:novak@seznam.cz,Alois Novák#, pak je e-mail odeslán pod uživatelem _teambridge_, jemuž je dočasně přiřazena e-mailová adresa uvedená za dvojtečkou a nepovinné jméno následující po adrese za čárkou.

ActualDocument

Typ: string

Klíčové slovo actualdocument . Pokud není odkaz předán (je zadáno nil), pak se metoda pokusí připojit k aktuální session. Pokud žádná session neexistuje, vytvoří se (dojde k zobrazení přihlašovacího dialogu). Není-li předán odkaz na aktuální dokument, není možné používat klíčové slovo actualdocument ve vstupní proměnné DocKey .

Popis

Procedura zobrazí dialog pro odeslání emailové zprávy z enTeam. Je možné předvyplnit pole s adresami, předmětem a obsahem zprávy. Dialog je zobrazen modálně.

Ukázky volání

  • CreateMtbMail("cek@seznam.cz", "", "", "Předmět zprávy", "Dobrý den, ...", "c:\Folder\File.txt", "actualdocument", "", actualdocument)

Příklady použití