CreateProgressBar

Zobrazí ukazatel postupu
declare function CreateProgressBar dll "ActualDocument" (string, integer, string): boolean
CreateProgressBar("Toto je ukazatel postupu", 100, "")
CreateProgressBar(Caption, Max, Params)

Parametry

Caption

Typ: string

Popisek dialogu.

Max

Typ: integer

Maximum.

Params

Typ: string

Zatím nevyužito.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací zda bylo okno s ukazatelem postupu úspěšně vytvořeno (a zobrazeno).

Popis

Funkce zobrazí ukazatel postupu.

Ukázky volání

  • CreateProgressBar("Toto je ukazatel postupu", 100, "")