IncProgressBar

Zvětší hodnotu ukazatele postupu
declare function IncProgressBar dll "ActualDocument" (integer): boolean
IncProgressBar(5)
IncProgressBar(Value)

Parametry

Value

Typ: integer

Hodnota, o kterou je pozice ukazatele postupu navýšena.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla hodnota ukazatele postupu zvětšena.

Popis

Funkce zvětší hodnotu ukazatele postupu.

Ukázky volání

  • IncProgressBar(5)