CreatePublicFolder

Založí podsložku v libovolné sdílené složce
declare function CreatePublicFolder dll "ActualDocument" (string, string, pointer): boolean
wkf.vytvoreno := CreatePublicFolder("faktury\2004", "zaúčtované", actualdocument)
CreatePublicFolder(ParentFolder, SubFolder, AD)

Parametry

ParentFolder

Typ: string

Cesta k rodičovské složce.

SubFolder

Typ: string

Název nové složky.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Funkce vrací true , pokud se podařio podsložku vytvořit.

Popis

Funkce umí založit podsložku v libovolné sdílené složce. Neumí však uživatelům přiřadit práva na ni.

Ukázky volání

  • wkf.vytvoreno := CreatePublicFolder("faktury\2004", "zaúčtované", actualdocument)