WorkflowManager-Folder

Struktura složek aplikace enTeam Workflow Manager

Popis

Funkce a procedury pro souborový systém aplikace enTeam Workflow Manager.

Funkce

ArchiveDocToPublicFolder Otevře dialog pro výběr souboru z disku. Pokud bude vybrán obrázek, pak dialog ukáže náhled
CreatePublicFolder Založí podsložku v libovolné sdílené složce
GetProcessFolder Vrací složku procesu
ImportToPublicFolders Importuje přílohu do procesu umístěného ve sdílených složkách
MoveDoc Přesune proces mezi složkami
ProcessExist Zjistí, zda se ve složce nachází proces zadaný svým ID
SetPublicfolderRights Nastaví práva uživateli na vybranou sdílenou složku