CreateRepeatedCalendarItem

Vytvoří opakující se kalendářovou položku (událost)
declare procedure CreateRepeatedCalendarItem dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, boolean, pointer)
CreateRepeatedCalendarItem (UserId, "Schůzka Leviom", "Schůze", "Praha", "2.1.2016", "11:00", "2.1.2016", "13:00", "30", "minutes", "2", "2", "Projednání spolupráce na projektu", RecStartDate, RecEndDate, RecEndCount, RecType, RecDay, RecEvery, RecSpec, false, actualdocument)
CreateRepeatedCalendarItem(UserID, Title, Clazz, Location, StartDate, StartTime, EndDate, EndTime, RemindTime, RemindUnit, ShowTyp, XLabel, Text, RecStartDate, RecEndDate, RecEndCount, RecType, RecDay, RecEvery, RecSpec, AllDay, AD)

Parametry

UserID

Typ: string

GUID vlastníka události.

Title

Typ: string

Název události.

Clazz

Typ: string

Třída události.

Location

Typ: string

Místo konání události.

StartDate

Typ: string

Datum začátku události. Zadává se textově ve formátu dle systémového nastavení.

StartTime

Typ: string

Čas začátku události. Zadává se textově ve formátu dle systémového nastavení.

EndDate

Typ: string

Datum konce události. Zadává se textově ve formátu dle systémového nastavení.

EndTime

Typ: string

Čas konce události. Zadává se textově ve formátu dle systémového nastavení.

RemindTime

Typ: string

Udává,jak dlouho před plánovaným časem vzniku události bude tato připomenuta, a to v jednotkách zadaných v parametru RemindUnit . Doba se zadává textově, přestože jde o číslo.

RemindUnit

Typ: string

Jedbotka doby připomenutí zadané v parametru RemindTime .

Hodnota Jednotka
minutes Minuty
hours Hodiny
days Dny

ShowTyp

Typ: string

Typ zobrazení v kalendáři (Zobrazit čas jako).

Hodnota Typ události
0 Volno
1 Nezávazně
2 Zaneprázdněn
3 Mimo kancelář

XLabel

Typ: string

Popisek.

Hodnota Popisek
0 Žádný
1 Důležité
2 Zaměstnání
3 Osobní
4 Dovolená
5 Povinné
6 Vyžadována cesta
7 Nutná příprava
8 Narozeniny
9 Výročí
10 Telefonní hovor

Text

Typ: string

Text události.

RecStartDate

Typ: string

text

RecEndDate

Typ: string

text

RecEndCount

Typ: string

text

RecType

Typ: string

text

RecDay

Typ: string

text

RecEvery

Typ: string

text

RecSpec

Typ: string

text

AllDay

Typ: boolean

Událost na celý den. Pokud jde o celodenní událost, jsou ignorovány parametry StartTime a EndTime .

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Vytvoří opakující se událost v kalendáři enTeam. Popis parametrů Rec... bude doplněn později.

Ukázky volání

  • CreateRepeatedCalendarItem (UserId, "Schůzka Leviom", "Schůze", "Praha", "2.1.2016", "11:00", "2.1.2016", "13:00", "30", "minutes", "2", "2", "Projednání spolupráce na projektu", RecStartDate, RecEndDate, RecEndCount, RecType, RecDay, RecEvery, RecSpec, false, actualdocument)