CsvSelectRecordIdx

Zobrazí formulář pro výběr záznamu z CSV z masky
declare function CsvSelectRecordIdx dll "ScriptEx" (string, string): integer
$dllcall("ScriptEx"; "CsvSelectRecordIdx"; "ZAKAZNIK3;"$TempFile())
CsvSelectRecordIdx(Params, AResult)

Parametry

Params

Typ: string

AResult

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: integer

Popis

Zobrazí formulář pro výběr záznamu z CSV přímo z masky. Používá se např. při archivaci do DMS, protože není možné akci tlačítka implementovat ve skriptu.

Nastavení zobrazení formuláře se nastavuje v číselníku CsvSelectRecordIdx pomocí aplikace enTeam Admin. Položka číselníku obsahuje hodnoty:

Název Popis
Profile Identifikátor profilu, který se zadává ve volání funkce
FileName Plná cesta k zobrazovanému CSV souboru
FirstLineContainsFieldNames Udává, zda CSV obsahuje v prvním řádku popis sloupců. Možné hodnoty:
  • True - Ano
  • False - Ne
Separator Odděloval položek v CSV
TrimStrings Udává, mají být zobrazené hodnoty ořezány o bílé znaky, tedy např. mezery před řetězcem. Možné hodnoty:
  • True - Ano
  • False - Ne
Filter Filtr zobrazených položek. Možnosti filtrovací podmínky viz http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/en/Data.DB.TDataSet.Filter
SortFieldNames Sloupce, dle kterých jsou záznamy seřazeny. Oddělovačem je ;
ColumnFieldNames Zobrazované sloupce (dle názvů sloupců v CSV). Oddělovačem je ;
ColumnTitleCaptions Zobrazované názvy sloupců. Oddělovačem je ;
ColumnWidths Šířky zobrazovaných sloupců. Oddělovačem je ;
Mappings Mapování proměnných na položky CSV. Zadává se ve tvaru NázevSloupce=Proměnná . Oddělovačem je ;

Ukázky volání

  • Zobrazení profilu ZAKAZNIK3. Další informace viz popis funkce.
    $dllcall("ScriptEx"; "CsvSelectRecordIdx"; "ZAKAZNIK3;"$TempFile())