CsvSelectFormShowModal

Zobrazí formulář pro výběr záznamu
declare function CsvSelectFormShowModal dll "ScriptEx" (integer): integer
ModalResult := CsvSelectFormShowModal(Form)
CsvSelectFormShowModal(SelectForm)

Parametry

SelectForm

Typ: integer

Formulář pro výběr záznamu

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , pokud uživatel vybral záznam. V opačném případě je vrácena 2 - uživatel zavřel okno bez výběru záznamu.

Vrátí-li funkce 0 , pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce zobrazí formulář pro výběr záznamu z CSV dat.

Ukázky volání

  • ModalResult := CsvSelectFormShowModal(Form)

Příklady použití