DB_ConnectWithIni

Připojení k databázi. Parametry pro připojení jsou přečteny ze serie_m.ini
declare function DB_ConnectWithIni dll "DynOleEng" (string, string, string): integer
DB_ConnectWithIni(IniSection, User, Password)
DB_ConnectWithIni(IniSection, User, Pwd)

Parametry

IniSection

Typ: string

Jméno sekce v souboru serie_m.ini (např. M/User ). Sekce je v ini souboru definována a musí obsahovat minimálně následující údaje:

[M/USER]
Database=Interbase
server=NOTEBOOK2:G:\m\data\ABRADemo\SERIE_M.GDB
TDSPacketSize=4096
LangDriver=ANCZECH
SQLDialect=3

User

Typ: string

Uživatelské jméno pro připojení.

Pwd

Typ: string

Uživatelské heslo pro připojení.

Návratová hodnota

Typ: integer

V případě úspěšného připojení vrací ID vytvořeného připojení do databáze, v případě chyby vrací -1 .

Popis

Parametry pro připojení jsou přečteny ze serie_m.ini ze zadané sekce.

Ukázky volání

  • DB_ConnectWithIni(IniSection, User, Password)