DB_ConnectWithParams

Připojení k databázi s parametry
declare function DB_ConnectWithParams dll "DynOleEng" (integer, string, string): integer
DB_ConnectWithParams(ParamId ,User, Password)
DB_ConnectWithParams(ParamId, User, Pwd)

Parametry

ParamId

Typ: integer

ID parametrů s definicí připojení. Tyto parametry mohou být vytvořeny např. pomocí funkce TB_CreateParams . Veškeré položky ve struktuře parametrů jsou typu string (tj. lze použít např. TB_ParamsAddStr ).

Parametry musí obsahovat následující údaje v tomto pořadí:
Pořadí Název Popis
1 DatabaseType

Typ databáze

Možné hodnoty jsou:

 • INTERBASE
 • ORACLE
 • DB2
 • SQLSERVER
 • SYBASE
2 ServerName Umístění databáze
3 LangDriver Možné hodnoty jsou:
 • ANCZECH
4 TDSPacketSize Vyhrazeno pro SYBASE
5 SQLDialect

Vyhrazeno pro INTERBASE

Možné hodnoty jsou:

 • 1
 • 2
 • 3
6 DriverProvider / DBExpressDriver

Ovladač (dbExpress)

Možné hodnoty jsou:

 • CORELABS
 • DEVART
 • DEVARTDIRECT
7 CustomInfo

Rozšiřující volby/nastavení

Např. Encrypt=True;TrustServerCertificate=False pro SQLSERVER a DEVART či DEVARTDIRECT

 • CORELABS
 • DEVART
 • DEVARTDIRECT
DŮLEŽITÉ: Pro přeskočení/nespecifikování parametru vložte prázdný řetězec (viz TB_ParamsAddStr )!

User

Typ: string

Uživatelské jméno pro připojení.

Pwd

Typ: string

Uživatelské heslo pro připojení.

Návratová hodnota

Typ: integer

V případě úspěšného připojení vrací ID vytvořeného připojení do databáze, v případě chyby vrací -1 .

Popis

Parametry pro připojení jsou přečteny ze zadaných parametrů.

Ukázky volání

 • DB_ConnectWithParams(ParamId ,User, Password)