DB_ConnectWithParams

Připojení k databázi s parametry
declare function DB_ConnectWithParams dll "DynOleEng" (integer, string, string): integer
DB_ConnectWithParams(ParamId ,User, Password)
DB_ConnectWithParams(ParamId, User, Pwd)

Parametry

ParamId

Typ: integer

ID parametrů s definicí připojení. Tyto parametry mohou být vytvořeny např. pomocí funkce TB_CreateParams . Veškeré položky ve struktuře parametrů jsou typu string (tj. lze použít např. TB_ParamsAddStr ).

Parametry musí obsahovat následující údaje v tomto pořadí:
DatabaseType Typ databáze, do které se chtcete připojit. Možné hodnoty jsou: INTERBASE, ORACLE, DB2, SQLSERVER, SYBASE.
ServerName Definice umístění databáze.
LangDriver
TDSPacketSize Vyhrazeno pro SYBASE.
SQLDialect Vyhrazeno pro INTERBASE. Možné hodnoty jsou 1,2,3.
DriverProvider
Důležité: Pokud nezadáváte jakýkoliv parametr pro určitý typ databáze, zadejte do parametrů prázdný řetězec!

User

Typ: string

Uživatelské jméno pro připojení.

Pwd

Typ: string

Uživatelské heslo pro připojení.

Návratová hodnota

Typ: integer

V případě úspěšného připojení vrací ID vytvořeného připojení do databáze, v případě chyby vrací -1 .

Popis

Parametry pro připojení jsou přečteny ze zadaných parametrů.

Ukázky volání

  • DB_ConnectWithParams(ParamId ,User, Password)