DB_QueryFieldByName

Načtení pole z otevřeného SQL dotazu
declare function DB_QueryFieldByName dll "DynOleEng" (integer, string, var boolean): integer
DB_QueryFieldByName(QueryId, FieldName, Success)
DB_QueryFieldByName(QueryId, FieldName, Success)

Parametry

QueryId

Typ: integer

Identifikátor SQL dotazu.

FieldName

Typ: string

Jméno pole, které má být načteno.

Success

Typ: boolean

Nastaven na true pokud vše proběhlo v pořádku.

Návratová hodnota

Typ: integer

Identifikátor výsledku. Hodnoty v objektu výsledku lze poté získat např. pomocí funkce TB_GetResultStr atd.

Popis

Načtení pole z otevřeného SQL dotazu. SQL dotaz musí být otevřen.

Ukázky volání

  • DB_QueryFieldByName(QueryId, FieldName, Success)