DOE_GetLastErrorMessage64

Vrací chybovou zprávu posledního volání knihovny
declare function DOE_GetLastErrorMessage64 dll "dynOLEEng64" (): string
ErrorMessage := DOE_GetLastErrorMessage64()
DOE_GetLastErrorMessage64()

Návratová hodnota

Typ: string

Chybová zpráva, nebo prádný řetězec ( "" ) pokud nedošlo při posledním volání knihovny k chybě

Popis

Pokud dojde při volání knihovny k chybě, pak tato funkce umožňuje získat zprávu, která vzniklý problém popisuje.

Funkce je z knihovny exportována pod následujícími názvy.

DOE_GetLastErrorMessage
DOE_GetLastErrorMessage64
GetLastErrorMessage
GetLastErrorMessage64

Ukázky volání

  • ErrorMessage := DOE_GetLastErrorMessage64()