64Bit

Podpora 64bitové architektury

Popis

Funkce pro podporu integrace se 64bitovou architekturou z aplikací enTeam, které jsou 32bitové.

Funkce

DOE_GetLastErrorMessage64 Vrací chybovou zprávu posledního volání knihovny
TB_ClearParams64 Vyčistí sadu parametrů
TB_CreateOLEObject64 Vytvoří OLE objekt
TB_CreateOLEObjectEx64 Vytvoření OLE objektu
TB_CreateParams64 Vytvoří sadu parametrů
TB_FreeOLEObject64 Uvolní OLE objekt
TB_FreeParams64 Uvolní sadu parametrů
TB_FreeUnusedLibraries64 Uvolní nepoužívané knihovny
TB_GetResultBool64 Vrací výsledek volání jako logickou hodnotu
TB_GetResultCurr64 Vrací výsledek volání jako reálné číslo
TB_GetResultDate64 Vrací výsledek volání jako datum
TB_GetResultDateStr64 Vrací výsledek volání jako datum převedený na řetězec
TB_GetResultInt64 Vrací výsledek volání jako celé číslo
TB_GetResultObject64 Vrací výsledek volání jako objekt
TB_GetResultReal64 Vrací výsledek typu currency
TB_GetResultStr64 Vrací výsledek volání jako řetězec
TB_GetResultStrTrimRight64 Vrací výsledek volání jako řetězec
TB_GetResultStrWithoutTrim64 Vrací výsledek volání jako řetězec
TB_InvokeMethod64 Volá metodu OLE objektu
TB_InvokePropertyGet64 Získá hodnotu vlastnosti OLE objektu
TB_InvokePropertyPut64 Nastaví hodnotu vlastnosti OLE objektu
TB_Load64 Inicializuje knihovnu
TB_ParamsAddBool64 Přidá parametr typu logická hodnota
TB_ParamsAddBoolRef64 Přidá parametr typu logická hodnota odkazem
TB_ParamsAddCurr64 Přidá parametr typu reálné číslo
TB_ParamsAddCurrRef64 Přidá parametr typu reálné číslo odkazem
TB_ParamsAddDate64 Přidá parametr typu datum
TB_ParamsAddDisp64 Přidá parametr typu objekt
TB_ParamsAddInt64 Přidá parametr typu celé číslo
TB_ParamsAddIntRef64 Přidá parametr typu celé číslo odkazem
TB_ParamsAddReal64 Přidá parametr typu reálné číslo
TB_ParamsAddStr64 Přidá parametr typu řetězec
TB_ParamsAddStrEx64 Přidá parametr typu řetězec
TB_ParamsAddStrRef64 Přidá parametr typu řetězec odkazem
TB_ParamsGetBool64 Vrací hodnotu parametru jako logickou hodnotu
TB_ParamsGetInt64 Vrací hodnotu parametru jako celé číslo
TB_ParamsGetStr64 Vrací hodnotu parametru jako řetězec
TB_UnLoad64 Uvolní veškeré OLE objekty, parametry i výsledky