DateAsWords

Převod data na zápis slovy
declare function DateAsWords dll "ActualDocument" (date, string, boolean, string): string
sSlovne := DateAsWords(0, "1.1.1983", True, "")
CloseTextFile(dDate, Date, UseWordYear, Params)

Parametry

dDate

Typ: date

Datum ve formátu date.

Date

Typ: string

Datum zadané textově.

UseWordYear

Typ: boolean

Logická proměnná určující, zda má být mezi měsícem a rokem použito slovo "roku".

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý, dosaďte "" .

Návratová hodnota

Typ: string

Funkce vrací zadaný datum vyjádřený slovy.

Popis

Převede datum na slovní přepis. Datum je zadáno ve formátu datum nebo textově dle systémového nastavení (obvykle d.m.rrrr). Pokud bude datum zadáno textově, do proměnné dDate je nutné vložit datumovou proměnnou, do které je vložena "0" - není možné zadat rovnou jako konstantu!!!!

Ukázky volání

  • //prvního ledna roku jeden tisíc devět set osmdesát tři
    sSlovne := DateAsWords(0, "1.1.1983", True, "")
  • //prvního ledna jeden tisíc devět set osmdesát tři
    sSlovne := DateAsWords("1.1.1983", "", False, "")

Příklady použití