DateTimeDifference

Spočítá časový rozdíl mezi dvěmi datumy
declare procedure DateTimeDifference dll "ActualDocument" (currency, currency, var integer, var integer, var integer)
DateTimeDifference(cDatum1, cDatum2, iDny, iHod, iMin)
DateTimeDifference(Time1, Time2, Days, Hours, Minutes)

Parametry

Time1

Typ: currency

Počáteční datum - nutno zadat jako číslo - viz příklad.

Time2

Typ: currency

Koncový datum - nutno zadat jako číslo - viz příklad.

Days

Typ: integer

Vrátí počet dní mezi datumy.

Hours

Typ: integer

Vrátí zbývající počet hodin.

Minutes

Typ: integer

Vrátí zbývající počet minut.

Popis

Spočítá časový rozdíl mezi dvěmi datumy a přepočítá na dny, hodiny a minuty.

Ukázky volání

  • DateTimeDifference(cDatum1, cDatum2, iDny, iHod, iMin)

Příklady použití