DaysBetweenDates

Počet dní mezi datumy
declare procedure DaysBetweenDates dll "ActualDocument"(string, string, var integer)
DaysBetweenDates ("20.6.2009", "21.6.2009", i)
DaysBetweenDates(DateA, DateB, Count)

Parametry

DateA

Typ: string

Počáteční datum.

DateB

Typ: string

Konečné datum.

Count

Typ: integer

Počet dní ležící mezi zadanými datumy.

Popis

Vypočítá počet dní, ležící mezi zadanými datumy. V tomto případě 1. Hodí se např. pro počítání dní přidělených na vyřešení zadaného úkolu. Pokud chcete počítat např. počet dní dovolené, použijte funkci DaysCounter .

Ukázky volání

  • DaysBetweenDates ("20.6.2009", "21.6.2009", i)