DaysCounter

Počet dní mezi datumy
declare function DaysCounter dll "ActualDocument"(date, date, boolean, string): integer
iPocet := DaysCounter ("20.12.2011", "31.12.2011", true, "")
DaysCounter(Date1, Date2, OnlyWorkingDays, Params)

Parametry

Date1

Typ: date

Počáteční datum.

Date2

Typ: date

Konečné datum.

OnlyWorkingDays

Typ: boolean

Určuje, zda počítat všechny dny nebo jen pracovní.

Params

Typ: string

Zatím není využitý.

Návratová hodnota

Typ: integer

Počet dní, ležící mezi zadanými datumy.

Popis

Vypočítá počet dní, ležící mezi zadanými datumy včetně krajních dní. Funkce se hodí se např. pro zjištění počtu dní dovolené. Pokud chcete počítat např. počet dní přidělených na splnění zadaného úkolu, doporučujeme použít proceduru DaysBetweenDates .

Ukázky volání

  • iPocet := DaysCounter ("20.12.2011", "31.12.2011", true, "")