DeactivateAllUsers

Deaktivuje všechny účastníky v procesu
declare procedure DeactivateAllUsers dll "ActualDocument" (string, pointer)
DeactivateAllUsers("delete", actualdocument)
DeactivateAllUsers(Params, AD)

Parametry

Params

Typ: string

Pokud parametr params obsahuje slovo delete , pak účastníci nejsou deaktivováni, ale vymazáni.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Procedura deaktivuje všechny účastníky v procesu.

Ukázky volání

  • DeactivateAllUsers("delete", actualdocument)