DocumentCopy

Vytvoří v procesu kopii přílohy
declare procedure DocumentCopy dll "ActualDocument" (string, string, pointer)
DocumentCopy("name1.txt", "name2.txt", actualdocument)
DocumentCopy(NameOri, NameNew, AD)

Parametry

NameOri

Typ: string

Jméno původní přílohy.

NameNew

Typ: string

Jméno vytvořené kopie přílohy.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Procedura vytvoří v procesu kopii přílohy.

Ukázky volání

  • DocumentCopy("name1.txt", "name2.txt", actualdocument)