DocumentExistInMTB

Zjistí existenci přílohy v procesu
declare procedure DocumentExistInMTB dll "ActualDocument" (string, var boolean, string, pointer)
DocumentExistInMTB("Smlouva.pdf", AttFound, DocId, actualdocument)
DocumentExistInMTB(DocNameInMTB, Found, DocID, AD)

Parametry

DocNameInMTB

Typ: string

Název přílohy v enTeam.

Found

Typ: boolean

Výstupní proměnná udávající, zda byla příloha s tímto názvem v procesu nalezena.

DocID

Typ: string

Vstupně-výstupní proměnná - na vstupu se očekává ID procesu, ve kterém je příloha hledána. Není-li proces dle zadaného ID nalezen, je z důvodu zpětné kompatibility, kdy byla metoda nezávislá na vstupu DocID, použit aktuální proces. Pokud je zadáno actualdocument nebo prázdný řetězec, hledá se v aktuálním procesu. Výstupem je ID přílohy, pokud byla nalezena.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Zjistí, zda v procesu je přiložena příloha se zadaným jménem a pokud ano, pak se do DocID uloží ID této přílohy.

Ukázky volání

  • DocumentExistInMTB("Smlouva.pdf", AttFound, DocId, actualdocument)