DocumentExportByIDExt

Exportuje přílohu procesu na disk
Declare procedure DocumentExportByIDExt dll "actualDocument" (string, string, string, string, pointer)
DocumentExportByIDExt("KLIC_001234", "c:\sken.pdf", "faktura.pdf", error, actualDocument)
DocumentExportByIDExt(GUID, NameOnHDD, NameInMTB, Error, AD)

Parametry

GUID

Typ: string

ID přílohy

NameOnHDD

Typ: string

Cesta k souboru na disku. Pokud tento parametr obsahuje #NameOrig# pak se na disk uloží soubor pod stejným názvem, jako byl v enTeam.

NameInMTB

Typ: string

Je výstupní parametr, do kterého je po ukončení funkce vložena celá cesta k souboru na disku.

Error

Typ: string

Pokud je 0, vše proběhlo v pořádku. Pokud 1, stala se někde chyba.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Procedura exportuje přílohu procesu na disk. Nemusí být znám její název, ale ID. Použijte novější ExportAttachmentById .

Ukázky volání

  • DocumentExportByIDExt("KLIC_001234", "c:\sken.pdf", "faktura.pdf", error, actualDocument)