DocumentExportCase

Vyexportuje proces na disk
declare procedure DocumentExportCase dll "ActualDocument" (string, string, pointer)
DocumentExportCase("enTeam_0000123", "c:\export.mtb", actualdocument)
DocumentExportCase(NameInMTB, NameOnHDD, AD)

Parametry

NameInMTB

Typ: string

Název procesu v enTeam.

NameOnHDD

Typ: string

Cesta k souboru.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Proces je zadán svým ID.

Ukázky volání

  • DocumentExportCase("enTeam_0000123", "c:\export.mtb", actualdocument)