DocumentExportExt

Exportuje přílohu z procesu
declare procedure DocumentExportExt dll "ActualDocument" (string, string, string, string, pointer)
DocumentExportExt("totoJePriloha", "c:\x.txt", ID, error, actualdocument)
DocumentExportExt(NameInMTB, NameOnHDD, Guid, Error, AD)

Parametry

NameInMTB

Typ: string

Název přílohy v enTeam. Pokud obsahuje slovo #byordnumber# a následně číslo, pak je vyexportována příloha s tímto pořadovým číslem.

NameOnHDD

Typ: string

Cesta k souboru.

Guid

Typ: string

ID exportované přílohy.

Error

Typ: string

Pokud při exportu nastane chyba, pak je rovna 1, jinak se rovná 0.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Exportuje přílohu zadanou jménem a do proměné guid vrátí ID této přílohy.

Pokud není znám formát přílohy, je možné do parametru Error zadat #nameorig# a pak do NameOnHDD cestu do adresáře bez názvu souboru a funkce pak vyexportuje přílohu pod svým názvem do tohoto adresáře a jako výstup do parametru NameOnHDD uloží název souboru i s jeho cestou.

Ukázky volání

  • Příloha bude vyexportována se zadaným názvem.
    DocumentExportExt("totoJePriloha", "c:\x.txt", ID, error, actualdocument)
  • Příloha bude vyexportována s pořadovým číslem.
    DocumentExportExt("#byordnumber#1", "c:\x.txt", ID, error, actualdocument)
  • Příloha bude vyexportována pod svým názvem.
    DocumentExportExt("#byordnumber#0", "c:\", ID, "#nameorig#", actualdocument)