DocumentImportToAnotherProcess

Import dokumentu do libovolného procesu
declare procedure DocumentImportToAnotherProcess dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, var integer, pointer)
DocumentImportToAnotherProcess("txt", "vlozenyDokument", "c:\x.txt", "_newdocument_", "TEST_465464", rc, actualdocument)
DocumentImportToAnotherProcess(Ext, NameInMTB, NameOnHDD, AttID, DocID, RC, AD)

Parametry

Ext

Typ: string

Přípona souboru.

NameInMTB

Typ: string

Název dokumentu v enTeam.

NameOnHDD

Typ: string

Cesta k dokumentu.

AttID

Typ: string

ID přílohy.

DocID

Typ: string

ID procesu, do kterého má být dokument přidán.

RC

Typ: integer

Pokud vše proběhlo bez problémů, je roven 0, pokud se vyskytla chyba pak 1.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Jsou k dispozici tři typy vkládání nového dokumentu. Typ vkládání se určuje v proměné AttID . Pokud je zde uvedene _newdocument_ , pak se do procesu přiloží nová příloha. Pokud zde bude _usenameinmtb_ , pak bude vložena nová verze dokumentu zadaného jménem v proměné NameInMTB . Pokud zde bude ID dokumentu, pak bude vložena nová verze dokumentu s tímto ID.

Ukázky volání

  • DocumentImportToAnotherProcess("txt", "vlozenyDokument", "c:\x.txt", "_newdocument_", "TEST_465464", rc, actualdocument)