DocumentRename

Přejmenuje přílohu v procesu
declare procedure DocumentRename dll "ActualDocument" (string, string, pointer)
DocumentRename("old.txt", "new.txt", actualdocument)
DocumentRename(OldName, NewName, AD)

Parametry

OldName

Typ: string

Původní jméno přílohy.

NewName

Typ: string

Nové jméno přílohy.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Příloha je zadána svým názvem.

Ukázky volání

  • DocumentRename("old.txt", "new.txt", actualdocument)