DocumentSelectToStr

Vrátí seznam příloh z procesu
declare procedure DocumentSelectToStr dll "ActualDocument" (var integer, string, pointer)
DocumentSelectToStr(Nout, nameOUT, aAD)

Parametry

Nout

Typ: integer

nameOUT

Typ: string

aAD

Typ: pointer

Popis

Vyřazená procedura, použijte GetAttachmentsFromProcess .