GetAttachmentsFromProcess

Vrací seznam příloh v procesu
declare function GetAttachmentsFromProcess dll "ActualDocument" (string, string, string, boolean, var integer, pointer): string
AttachList := GetAttachmentsFromProcess("actualdocument", ";", "", true, AttachCount, actualdocument)
GetAttachmentsFromProcess(DocKey, Delimiter, Params, GetInactiveAtt, AttCount, AD)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu, ze kterého bude seznam příloh načten. Pokud je zadáno klíčové slovo actualdocument , manipuluje se s aktuálním procesem.

Delimiter

Typ: string

Udává řetězec použitý pro oddělení jednotlivých příloh.

Params

Typ: string

Hodnota Popis
"" nebo "Names" Funkce vrací názvy příloh (vč. přípon)
"Keys" Funkce vrací ID příloh

GetInactiveAtt

Typ: boolean

Určuje, zda mají být vráceny i neaktivní přílohy.

AttCount

Typ: integer

Obsahuje počet vrácených příloh.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací seznam příloh v procesu oddělených zadaným oddělovačem Delimiter .

Popis

Funkce vrací seznam příloh v procesu.

Ukázky volání

  • Výsledkem např. Document.doc;Table.xls
    AttachList := GetAttachmentsFromProcess("actualdocument", ";", "", true, AttachCount, actualdocument)