DocumentSelectToStrMax

Vrátí seznam příloh z procesu
declare function DocumentSelectToStrMax dll "ActualDocument" (var integer, pointer): string
DocumentSelectToStrMax(Nout, aAD)

Parametry

Nout

Typ: integer

aAD

Typ: pointer

Návratová hodnota

Typ: string

Popis

Vyřazená funkce, použijte GetAttachmentsFromProcess .