DocumentsCount

Vrátí počet příloh
declare function DocumentsCount dll "ActualDocument" (string,  string, integer): integer
DocumentsCount("actualdocument", "", actualdocument)
DocumentsCount(DocID, Params, AD)

Parametry

DocID

Typ: string

ID procesu, ze kterého se získává počet příloh. Pokud je zadáno actualdocument nebo prázdný řetězec, pak funkce vrátí počet příloh v aktuálním procesu.

Params

Typ: string

Zatím není využito.

Typ: integer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací počet příloh.

Popis

Funkce vrací počet příloh.

Ukázky volání

  • DocumentsCount("actualdocument", "", actualdocument)