EmailAddFileAttachment

Přidá přílohu e-mailu
declare function EmailAddFileAttachment dll "ActualDocument" (integer, string, string): integer
RetVal := EmailAddFileAttachment(Email, "c:\Soubor.txt", ContentType)
EmailAddFileAttachment(Email, FileName, ContentType)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu, kterému bude přidána příloha.

FileName

Typ: string

Soubor, který bude přidán jako příloha e-mailu.

ContentType

Typ: string

MIME typ obsahu přílohy(např. "text/plain"). Přiřaďte proměnou obsahující prázdný řetězec pro automatické určení typu obsahu. Určený typ obsahu bude vrácen do použité proměnné. Alternativně můžete typ obsahu určit sami.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li příloha e-mailu přidána. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce přidá přílohu ze souboru do e-mailu.

Ukázky volání

  • Přidá přílohu "c:\Soubor.txt" k e-mailu
    RetVal := EmailAddFileAttachment(Email, "c:\Soubor.txt", ContentType)