Email

Práce s e-maily

Popis

Rutiny pro práci s e-maily.

Funkce

EmailAddBcc Přidá příjemce slepé kopie e-mailu
EmailAddCc Přidá příjemce kopie e-mailu
EmailAddFileAttachment Přidá přílohu e-mailu
EmailAddRelatedFile Přidá odkazovatelný soubor do e-mailu
EmailAddTo Přidá příjemce e-mailu
EmailClearBcc Vymaže příjemce slepé kopie e-mailu
EmailClearCc Vymaže příjemce kopie e-mailu
EmailClearTo Vymaže příjemce e-mailu
EmailCreate Vytvoří nový e-mail
EmailFree Uvolní e-mail
EmailPutIntoMServer Vloží e-mail do enTeam Server
EmailSaveEml Uloží e-mail jako soubor eml
EmailSend Odešle e-mail
EmailSendAndFree Odešle a uvolní e-mail
EmailSetBody Nastaví tělo e-mailu
EmailSetFrom Nastaví odesílatele e-mailu
EmailSetMessageId Nastaví pole "Message-ID"
EmailSetReplyTo Nastaví adresu pro odpověď
NewEmail Založí nový e-mail
NewEmailExt Zobrazení rozšířeného e-mailového okna

Příklady

SendEmail Ukázka odeslání e-mailu