EmailSaveEml

Uloží e-mail jako soubor eml
declare function EmailSaveEml dll "ActualDocument" (integer, string): integer
RetVal := EmailSaveEml(Email, "c:\Temp\Email.eml")
EmailSaveEml(Email, FileName)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu k odeslání.

FileName

Typ: string

Celá cesta v souborovém systému, kam bude e-mail uložen.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li e-mail úspěšně uložen. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce uloží připravený e-mail jako soubor na disk. Odeslaný e-mail je tak možné např. vložit jako přílohu do procesu.

Ukázky volání

  • Uloží připravený e-mail do uvedeného souboru.
    RetVal := EmailSaveEml(Email, "c:\Temp\Email.eml")