EmailSetBody

Nastaví tělo e-mailu
declare function EmailSetBody dll "ActualDocument" (integer, string, string): integer
RetVal := EmailSetBody(Email, "Prostý text", "<b>Tučný text</b>")
EmailSetBody(Email, Body, BodyHtml)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu pro nastavení těla.

Body

Typ: string

Tělo e-mailu jako prostý text.

BodyHtml

Typ: string

HTML tělo e-mailu.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 bylo-li tělo e-mailu nastaveno. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce nastaví tělo e-mailu.

Ukázky volání

  • RetVal := EmailSetBody(Email, "Prostý text", "<b>Tučný text</b>")