EmailSetMessageId

Nastaví pole "Message-ID"
declare function EmailSetMessageId dll "ActualDocument" (integer, string): integer
RetVal := EmailSetMessageId(Email, "0132456789")
EmailSetMessageId(Email, MessageId)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu, kterému se bude nastavovat odesílatel.

MessageId

Typ: string

Hodnota pole "Message-ID"

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li pole "Message-ID" nastaveno. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce nastaví hodnotu pole "Message-ID" v hlavičce e-mailu.

Ukázky volání

  • RetVal := EmailSetMessageId(Email, "0132456789")