EndOfTextFile

Vrací zda je načtena poslední řádka textového souboru
declare function EndOfTextFile dll "ActualDocument" (): boolean
Eof := EndOfTextFile()
EndOfTextFile()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud je načtena poslední řádka textového souboru.

Popis

Funkce vrací true , pokud je načtena poslední řádka textového souboru, který byl otevřen pomocí OpenTextFile .

Ukázky volání

  • Eof := EndOfTextFile()

Viz také