ExcelCloseFromTemplates

Zavře xls soubor
declare function ExcelCloseFromTemplates dll "ActualDocument" (string, string, boolean, boolean, string, pointer): boolean
ExcelCloseFromTemplates("smlouva", "", close, delete, s2, actualdocument)
ExcelCloseFromTemplates(pAttachmentName, pParams, bExcelClose, bFileDelete, pNewAttachmentID, aAD)

Parametry

pAttachmentName

Typ: string

Název přílohy v procesu.

pParams

Typ: string

Zatím nevyužito. Zadejte "" .

bExcelClose

Typ: boolean

Zda má dojít k zavření xls souboru. Obvykle bude true , ale v případě, kdy jste z nějakého důvodu záměrně zavřeli xls soubor pomocí funkce ExcelClose , tak zde zvolte false .

bFileDelete

Typ: boolean

Zda má dojít ke smazání dočasného souboru na disku. Doporučeno je true .

pNewAttachmentID

Typ: string

Toto je vstupně-výstupní parametr. Jako vstup je nutné zadat _newdocument_ a to v případě, kdy se má soubor připojit jako nová příloha do procesu. Pokud se dokument má přiložit jako nová verze již existující přílohy, pak zadejte ID existující přílohy.

aAD

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Obvykle vrací true , ale v případě, kdy jste z nějakého důvodu záměrně zavřeli XLS soubor pomocí funkce ExcelClose , tak zde zvolte false .

Popis

Funkce zavře xls soubor otevřený pomocí ExcelOpenFromTemplates a připojí ho do procesu.

Ukázky volání

  • ExcelCloseFromTemplates("smlouva", "", close, delete, s2, actualdocument)