ExcelOpenFromTemplates

Otevře pro práci xls soubor uložený ve vzorových dokumentech
declare function ExcelOpenFromTemplates dll "ActualDocument" (string, string, string, string, pointer): boolean
ExcelOpenFromTemplates("Attachments\seznam_procesu.xls", "List1", "", s, actualdocument)
ExcelOpenFromTemplates(pTemplates, pSheetName, pParams, pWorkingFile, aAD)

Parametry

pTemplates

Typ: string

Cesta a název ke vzorovému dokumentu, např. "Attachments\seznam_procesu.xls" .

pSheetName

Typ: string

Název listu, na kterém chcete xls dokument otevřít.

pParams

Typ: string

Zatím se nevyužívá. Zadejte "" .

pWorkingFile

Typ: string

Jde o výstupní parametr, ve kterém je uložen název s cestou k vyexportovanému dokumentu.

aAD

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl soubor úspěšně otevřen.

Popis

Funkce může být v rámci testování volána přímo z workflow designéra. V tom případě bude soubor vždy vyexportován do cesty: c:\_mtbtempfile.xls. Otevřený Excel je nutné zavřít. Toto je možné např. funkcí ExcelClose . Výhodné je ale použít funkci ExcelCloseFromTemplates , která zavře Excel a dokument naimportuje jako přílohu do procesu.

Ukázky volání

  • ExcelOpenFromTemplates("Attachments\seznam_procesu.xls", "List1", "", s, actualdocument)