ExcelListAdd

Vytvoří nový list v otevřeném dokumentu aplikace Excel
declare function ExcelListAdd dll "ActualDocument"(): boolean
ExcelListAdd()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true pokud byl list vytvořen, pokud ne, pak false .

Popis

Funkce vytvoří nový list v otevřeném dokumentu aplikace Excel. Následně je vhodné tento list přejmenovat funkcí ExcelListRename .