ExcelListCount

Vrací počet listů v souboru typu Excel
declare function ExcelListCount dll "ActualDocument" (integer): boolean
ExcelListCount(i)
ExcelListCount(I)

Parametry

I

Typ: integer

Součet listů v excelovském souboru.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl počet listů spočten.

Popis

Vrací počet listů v souboru typu Excel. Soubor již musí být otevřen funkcí ExcelDocOpen .

Ukázky volání

  • ExcelListCount(i)