ExcelListOpen

Otevře list v dokumentu excelu
declare function ExcelListOpen dll "ActualDocument"(string): boolean
ExcelListOpen("List1")
ExcelListOpen(ListName)

Parametry

ListName

Typ: string

Jméno listu v excelu.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl list úspěšně otevřen.

Popis

Otevře list v dokumentu excelu, který je již otevřen funkcí ExcelDocOpen .

Ukázky volání

  • ExcelListOpen("List1")